De PR en Communicatie Manager adviseert organisaties hoe ze met hun doelgroep(en) communiceren. Er wordt gezocht naar creatieve manieren om te communiceren over de organisatie. De PR-manager representeert de organisatie naar de buitenwereld of zet medewerkers in de spotlights terwijl de Communicatie Manager zich toespitst op de inzet en invulling van de beschkbare communicatiemiddelen. De PR-manager heeft een meer externe rol terwijl de Communicatie Manager zich meer intern focust.